Меню сайту

Категорії розділу
Актуально... [29]ВІТАННЯ))) [0]

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ЗВІТ КЕРІВНИКА

Комунального закладу освіти

« Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ведмежатко»

гуманітарного відділу виконавчого комітету Узинської міської ради

перед батьками, колективом та громадськістю з питань статутної діяльності закладу у 2018 – 2019 навчальному році

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Ведмежатко» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

Розташований за адресою: м.Узин вул. Київська 13

функціонує з 1983 року.

Проектна потужність - 112 місць.

Режим роботи установи – 9 годинний; працюємо з 8:00 до 17:00

МЕРЕЖА ДНЗ

В дошкільному закладі протягом 2018 – 2019 навчального року функціонувало 4 групи. Групу дітей ясельного віку (3 рік життя) було відкрито 1 лютого 2019 року.

Навчально – виховною роботою було охоплено 94 дитини.

I молодша група (3 р.ж.) – 20 дітей

II молодша група (4 р.ж.) – 22 дитини

Середня група (5 р.ж.) – 27 дітей

Старша група (6 р.ж.) – 25 дітей

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет логопеда, асистента вихователя та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Колектив дошкільного закладу складає – 21 особа: зокрема, педагогічних працівників — 10 осіб, з повною вищою педагогічною освітою – 8 осіб, неповну вищу освіту має – 1 особа. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 1 педагог має звання – «вихователь-методист», 1 педагог - «спеціаліст II категорії», 1 педагог - «спеціаліст I категорії», 4 педагоги мають – «вищу категорію».

Середній вік педагогів – 40 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 17 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, семінарів, майстер-класів, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при комунальному навчальному закладі Київської обласної ради «Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів». У 2018-2019 навчальному році чергову атестацію пройшла вихователь Золота Катерина Станіславівна, якій за результатами атестації було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії». Також пройшла атестацію на відповідність займаній посаді завідувач ДНЗ Пазюра Тамара Андріївна.

Творчою групою ДНЗ та вихователем – методистом, проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2017 – 2018 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідність до домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання таких пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2018 – 2019 навчальний рік:

Вдосконалити роботу по формуванню у дітей первинної життєвої компетентності використовуючи твори В.О.Сухомлинського.

Продовжити роботу над вдосконаленням мовленнєвого розвитку дитини в світлі вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

У 2018-2019 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

На протязі року були проведені 2 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Інтеграція освітнього процесу ДНЗ на засадах спадщини В.О.Сухомлинського».

II.Педагогічна рада: «Удосконалення мовленнєвої компетентності дошкільників засобами ігрових технологій»

Консультації для педагогів:

« Технологія інтегрованого підходу в роботі за казками В.О.Сухомлинського»;

«Виховання любові до природи за творчою спадщиною В.О.Сухомлинського»;

«Як налагодити комунікацію з дітьми, щоб зробити заняття результативними»;

«Моральне виховання особистості в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського»;

«Ідеї патріотичного виховання у спадщині В.О.Сухомлинського»;

«Діагностична методика Т.О.Піроженко «Мовленнєве зростання дошкільника»;

«Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям (за автором Т.Ткаченко)»;

«Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (за автором К.Крутій)»;

«Розвиваючі ігри Нікітіних»;

«Технологія розвитку творчої особистості (Г.Альтшуллера «Теорія розв’язання винахідницьких завдань»)ТРВЗ.

Семінар - практикум для педагогів:

«Комунікабле – Перфекто: як говорити з батьками дітей, щоб вас чули».

Тренінг для вихователів:

«Розвиток творчих здібностей та емоційного ставлення до оточення».

Методична студія для батьків:

«Педагогічна спадщина В.Сухомлинського – невичерпне джерело морально – етичного виховання дітей».

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації втілення в навчально-виховний процес концепції В.О.Сухомлинського;

осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

В якості недоліків можна відмітити:

недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

Рекомендації:

вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу вцілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програм « Українське дошкілля» рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми. Проаналізувавши знання дітей, старшої групи, можна зробити висновок, що діти мають високий та достатній рівень успішної готовності до навчання в школі.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана команда професіоналів, які якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

- фізкультурні заняття;

- фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну;

- гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- деякі види арт-терапії;

- прогулянки;

- рухливі ігри.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ З СІМ’ЯМИ ВИХОВАНЦІВ

Значна увага приділялась щодо підвищення якості у вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника здоров'я людини вцілому.

Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ:

«Адаптація дітей до умов ДНЗ»;

«Вихована дитина – що це означає»;

«Підтримайте та розвивайте допитливість дитини»;

«Розвиток зв’язного мовлення у дошкільників засобами казок В.Сухомлинського»;

«Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей»;

«Спільна робота вихователя та сім’ї з соціальної адаптації дітей раннього віку»;

«В.Сухомлинський – про сімейне виховання» і т.д.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2018-2019 навчального року, обговорювалися та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях. Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Смачна Калита», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу.

Діти всіх груп разом з батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах дитсадка та у групах : «Щедрі Осені дари», «Найкращий зимовий букет», «Дари великоднього кошика». Батьки з дітьми приймали активну участь у проведенні Дня вишиванки.

Продовжується співпраця дитячого садка з школою. Дошкільнята привітали учнів школи №5 з Першим та Останнім Дзвоником.

ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми.

Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дошкільному закладі працюють професіонали, а відвідують дошкільний заклад чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дошкільний заклад протягом навчального року.

Випускаємо до школи 25 дітей. Всі дошкільники комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

29 травня пройшов випускний ранок у старшій групі, в ньому прийняли участь діти, батьки та колектив ДНЗ. На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сестрою старшою медичною та адміністрацією закладу впродовж 2018-2019 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження всіх дітей ДНЗ медичною сестрою. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, загартування, формування у дітей знань про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

Аналіз стану здоров’я вихованців згідно зі статистичним звітуванням свідчить про поступове зниження рівня захворюваності по ДНЗ. Тобто захворюваність у поточному навчальному році частково знизилась. Це пояснюється тим, що персонал закладу постійно приділяє належну увагу загартовуючим заходам та профілактичним міроприємствам.

Всі діти обстежені спеціалістами. Результати обстежень відтворено в медичних картках.

Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротовірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ».

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

В закладі ведеться робота щодо виявлення дітей пільгових категорій та сімей, які опинились у складних життєвих умовах. Щорічно у вересні збирається банк даних на дітей різних категорій, складається соціальний паспорт закладу, який поновлюється двічі на рік. Наш дошкільний заклад відвідують діти таких пільгових категорій:

діти з особливими освітніми потребами – 1

діти, батьки яких учасники АТО – 5

діти з багатодітних сімей – 4

діти з малозабезпечених сімей – 3

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Харчування дітей у закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 року №298/227.

Вартість харчування дітей в дошкільному закладі у 2018-2019 році становить:

Ясельна група (діти до 3-х років) – 21 гривня;

Садові групи ( діти від 3-х до 6-ти років) – 24 гривні.

Батьки вносять плату за харчування в розмірі 60% від вартості харчування на день.

Упродовж 2018-2019 навчального року в дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації якісного харчування дітей, забезпеченню асортименту продуктів відповідно до перспективного меню. З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальника із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

На постійному особистому контролі також тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. Тому з батьками проводиться індивідуальна робота вихователями усіх вікових груп.

з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні.

Подальші напрямки роботи:

постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;

консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей;

При періодичних перевірках групового персоналу по санітарному стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2018-2019 н.р. травматичних та несчасних випадків з дітьми під час освітньо-виховного процесу і співробітниками на робочому місці зафіксовано не було.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Робота педагогічого колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненті дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому просторі. Тому завданнями нашого колективу з профілактики дитячого травматизму були і є:

поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення терорестичних або диверсійних актів.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі та батьківських зборах.

Традиційно з 01 червня по 31 серпня дошкільний заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.

ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (12шт.). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки безпеки.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Дошкільному навчальному закладу вже 36 років. Життя вимагає постійних реконструкцій та оновлень. Це питання є одним із основних у діяльності завідувача. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Багато проблем ми вирішуємо, але є проекти з великими фінансовими затратами: встановлення добротної огорожі по периметру території ДНЗ, капітальний ремонт харчоблоку та кімнат гігієни у старшій, середній та молодшій групах.

Впродовж 2018-2019 н. р. кошти місцевого бюджету спрямовувалися на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу, а саме:

теплопостачання – 491347 гривень; - водопостачання – 5346 гривень;

електропостачання – 64801гривня; - вивіз сміття – 2411 гривень;

заміна труб теплопостачання – 25535 гривень;

виплата заробітної плати – 676232 гривні;

кошти на харчування дітей – 190400 гривень;

Поліпшення матеріально-технічної бази відбувалось переважно за рахунок коштів місцевого бюджету:

1) зроблений ремонт центрального входу приміщення:

- реконструкція сходів – 36000 гривень

- встановлення навіса над сходами – 100000 гривень

2) для новоствореної групи дітей ясельного віку проведено:

- ремонтні роботи на суму 125953 гривні;

- закуплений леноліум – 2898 гривень;

- шпалери для спальні та роздягалки – 6570 гривень;

- стенди – 2996 гривень;

- дитячі унітази та умивальники – 21918 гривень

- придбано дитячі меблі для сюжетно-рольових ігор – 6000 гривень;

- закуплено жалюзі – 4100 гривень;

- іграшки для дітей – 5995 гривень;

- кронштейн для телевізора – 741 гривня;

- шафи для роздягання – 6447 гривень;

3) Закуплені медикаменти та дезинфікуючі засоби – 3225 гривень;

миючі засоби – 8155 гривень;

4)Проведена перезарядка вогнегасників – 577 гривень;

5) Виписано пресу на суму 3500 гривень.

До закінчення літнього періоду, за кошти місцевого бюджету, плануємо зробити капітальний ремонт туалетної кімнати I молодшої групи та придбати для дітей нові ліжка, матраци, покривала. Облаштувати дитячі майданчики новими ігровими спорудами.

ПІДСУМКИ

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи нашого закладу.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до навчально-виховного процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці ДНЗ «Ведмежатко» щиро вдячні Вам за те, що Ви не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

Завідувач ДНЗ «Ведмежатко» Т.А.Пазюра

Вхід на сайт

Пошук

Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Архів записів

Друзі сайту


Copyright MyCorp © 2020